Internetin kautta tapahtuva psykoterapia on asiakkaalle edullisempaa kuin käynnit vastaanotolla. Aikaa ja rahaa säästyy edestakaiselta matkustamiselta vastaanotolle.

Hoito voi alkaa mahdollisimman ajoissa ilman jonotusta, jolloin ongelmat eivät pitkity ja hoidon kesto on lyhyempi.

Psykoterapia on hyödyllinen sijoitus; elämänlaatu kohenee, hyvinvointi lisääntyy ja työkyky paranee. Psykoterapiasta hyötyy asiakas itse, mutta myös hänen läheisensä.

Psykoterapia on terveydenhuollon tavoitteellista toimintaa, jolla hoidetaan psyykkisiä vaikeuksia psykologisin menetelmin. 

Psykoterapiassa hankalia asioita prosessoidaan keskustelemalla. Tarvittaessa voidaan käyttää erilaisia oireita tuottavien toimintatapojen tunnistamista ja muuttamista helpottavia harjoitteita.

Varaa aikasi

Ajan etävastaanotolle voit varata näppärästi sähköisestä ajanvarauksesta.
Muissa asioissa minut saa parhaiten kiinni sähköpostitse. 

Varaa aika tästä

Varaa aika etätapaamiseen tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: psykoterapiaa.net@gmail.com

Kuka minä olen?

Olen Sara, Valviran laillistama psykologi ja kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti. Olen myös tunnekeskeinen pariterapeutti. Tavoitteeni on tarjota luotettavia ja laadukkaita psykologin etäpalveluja joustavasti sinun tarpeidesi ja toiveidesi mukaan.

Alla hieman tarkemmin etävastaanotosta ja sen sisällöstä. Voit lukea lisää myös ohjeista tai ottaa suoraan yhteyttä minuun.

Etätapaaminen

Etäpsykologin vastaanotto on  hyvä kanava pohtia omaa elämäänsä, opetella uusia mielen taitoja tai selvitellä toimimattomia toiminta- tai ajattelumalleja matalalla kynnyksellä, joustavasti ilman matkustamista minnekään. Monesti jo ahdistavasta asiasta terapeutin kanssa keskusteleminen helpottaa oloa. Keskustelut ovat luottamuksellisia, eikä niiden sisällöstä tallenneta mitään sähköisesti. Ainoastaan ajanvaraustiedot tallentuvat ajanvarausohjelmaan.

Mitä etävastaanotolla tapahtuu?

Pyrin olemaan avuksi asiakkaan henkilökohtaisella polulla mahdollisimman kohdennetusti. Arvostan jokaisen ihmisen omaa kokemusmaailmaa ja arvoja ja pyrin yhdessä asiakkaan kanssa selvittämään, mikä sopii juuri hänen ongelmiin, persoonaan, arvoihin ja elämäntilanteeseen. Jokainen ihminen on oman elämänsä ja mielensä asiantuntija, enkä usko, että ulkopuolinen paine tuo toimivia muutoksia kenenkään elämään. Olen kuitenkin valmis kuuntelemaan, esittämään huomioita ja kysymyksiä asiakkaan tarinaan liittyen sekä ehdottamaan uusia näkökulmia tai tutkittuja tapoja harjoittaa uusia taitoja, joilla ongelmallisista tilanteista voitaisiin päästä eteenpäin.

Nettiterapiaan hakeutumisen yleisimmät syyt

  • Masennus
  • Ahdistus
  • Työssä uupuminen
  • Parisuhde- ja muut ihmissuhdeongelmat
  • Eropohdinta
  • Jännitys, paniikki
  • Yksinäisyys
  • Suru

Millainen on työskentelytapani?

Työotteeni on kuunteleva, keskusteleva ja empaattinen sekä asiakaslähtöinen. Kunnioitan jokaisen persoonaa sekä omaa kokemus- ja arvomaailmaa ja kohtaan asiakkaani yksilöinä. Asiakas saa itse päättää, mistä aiheesta hän haluaa terapiassa jutella. Asiakas on aina oman elämänsä paras asiantuntija ja itse vastuussa tekemistään ratkaisuista. Terapeutti ei anna sinulle valmiita vastauksia, ohjeita ja neuvoja. Terapeutti tarjoaa yhdessä pohtimista, hän kuuntelee, tekee tarkentavia kysymyksiä sekä lyhyitä kuvauksia kuulemastaan. Näistä voi avautua uusia näkökulmia. Terapeutti voi tarjota myös erilaisia jatkovinkkejä. 

Sähköposti

psykoterapiaa.net@gmail.com